Propozice

Propozice v PDF.


Sněžnický stratég 2017

Vážení účastníci,
letos vše proběhne v sobotu 15. 7. 2017, v restauraci Pod Kalichem v Třebušíně (https://mapy.cz/s/1MTLl).

Přihlášky: Do středy 12. 7. 2017, webovým formulářem. Výjimečně emailem na adrese sneznickystrateg@gmail.com, nebo telefonicky na tel. 602 193 266. Přihlašujte se pouze pokud opravdu přijedete, ať netiskneme mapy zbytečně. Přihlášky po termínu jen velmi omezeně v rámci map vytištěných navíc. Limit pro přihlášky je 100 účastníků (tedy 50 dvojic). Více už je mimo možnosti pořadatelů, proto příliš neváhejte s přihlášením.

Prezentace bude otevřena od 9:00 do 10:30. Přijeďte prosím včas, ať se můžete řádně připravit na vypuštění do kraje. Parkování nebude organizováno, místa by mělo být dost, parkujte prosím v okolí restaurace v rámci slušnosti a zdravého rozumu.

Po zaplacení (dvojice 300 Kč, jednotlivec 200 Kč) Obdržíte průkazku (jednu na tým) a popisy kontrol. Mapy (jedna pro každého závodníka) budou rozdány při startu, který je stanoven na 11:00 hod. a proběhne ve dvou až třech vlnách po pěti minutách. Svou startovní vlnu se dozvíte (nebo si domluvíte) při prezentaci.

Následuje vlastní sportovní zápolení, což je scorelauf s časovým limitem 5 hodin a některými specialitami:

  • Mapa je ve formátu A3, cykloturistická SHOCart v měřítku cca 1:40000
  • Bodová hodnota kontroly je její číslo zaokrouhlené na celé desítky dolů (K17 = 10 bodů, K40 = 40 bodů).
  • Kontroly jsou barevně rozlišeny na dvě tématické skupiny – černé a červené. Za sesbírání celé tématické skupiny je prémie 100 bodů.
  • Na každé kontrole je část tajenky. Tajenkou je letos otázka a prémii 100 bodů dostanete za její správné zodpovězení. Odpověď musí být odevzdána před zastavením vašeho času, nejlépe na průkazce. Doporučujeme vzít si s sebou tužku nebo fixu pro zápis částí tajenky.
  • Po uplynutí limitu poslední vlny bude stanovena kontrola infikovaná CHOLEROU. Bude to ta kontrola, kterou bude mít nejvíc týmů, dojetých v limitu. Tato kontrola změní své bodové ohodnocení na zápornou hodnotu. Tedy např. K36 vám místo přidání 30 bodů 30 bodů odebere. Dejte si tedy na trati pozor na to co sbíráte! 🙂
  • Dvojice nemusí jet na trati společně, razí však do jedné průkazky. Je možné se např. střídat při výjezdech na jednotlivé kopce, či uplatnit jiné zajímavé strategie.

V případě že nestihnete časový limit 5 hodin, následuje bodová penalizace podle vzorce 0,5 x (počet minut zpoždění) ^ 2. Tedy za 2 minuty 2 body, za 5 minut 12 bodů, za 10 minut 50 bodů, atd.
Jestliže více týmů dosáhne stejného bodového zisku, rozhoduje lepší čas. Pokud i ten je stejný (neliší se o víc než 5 sekund daných přesností měření dojezdového času), pak vítězí menší počet
sebraných kontrol.

Pokud dojde k odcizení kontroly, akceptujeme foto kontrolního místa, ovšem pouze pokud odcizení potvrdí více týmů. Pozor, pokud je kontrola chybně umístěna, ale má jí alespoň jeden tým, neakceptujeme foto správného místa. Je třeba počítat s tím, že i pořadatelé jsou omylní.

Po spočtení výsledků – dejte nám na něj alespoň hodinu a zatím zregenerujte – proběhne vyhlášení a dekorování nejlepších týmů.

Kategorie jsou dle Shocard ligy (H, H+, D, D+).

V případě že se rozhodnete závod vzdát, dejte vědět pořadatelům – buď osobně při návratu do cíle nebo telefonicky na SOS telefon. Ať vás nemusíme zbytečně hledat.

Povinné vybavení je cyklistická přilba a funkční kolo. Jako doporučené vybavení budete potřebovat pouze tužku nebo fixu pro zápis tajenky.

Spolupráce v rámci týmu (tažení, tlačení, příp. vezení či nesení) je povolena a doporučena. Spolupráce mezi týmy (kromě poskytnutí pomoci v nouzi) je zakázána. GPS a podobné navigační pomůcky nejsou povoleny (ale ani zakázány). Na jejich uživatele ovšem bude hleděno s opovržením.

Při setkání s příliš horlivými ochránci přírody mějte na paměti, že se nejedná o závod, ale o setkání přátel přírody a cyklistiky, spojené s vyjížďkou za kontrolami na zajímavých místech kraje – tak je moc nedrážděte.

Každý závodí na vlastní nebezpečí. Nepřeceňujte své síly, mějte s sebou mobil a jezděte ostře ale opatrně.